Favorieten

Privacyverklaring


Laatste update: 6.5.2024

Foodello.nl streeft ernaar de privacy van de gebruiker en de klant te beschermen en verbindt zich ertoe de privacyverklaringen na te leven en de erin vermelde middelen te gebruiken om gegevens te bewaren en te beschermen. Op deze pagina vindt u een samenvatting van ons privacybeleid. Een meer uitgebreide versie kunt u hier vinden.

Beheerder

Smart Food NL B.V
KVK: 84649720
BTW nummer: NL863298023B01
Smart Food NL B.V. (Foodello) c/o StartDock, Singel 126, 1015 AE Amsterdam, Netherlands

U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen. Dit gaat het makkelijkst via deze pagina.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 • Van u, bijvoorbeeld wanneer u een gebruikersaccount creëert of een order plaatst
 • Door deze automatisch te verzamelen of te creëren, bijvoorbeeld wanneer u toegang zoekt tot onze website
 • Van derde partijen, bijvoorbeeld van onze leveringspartners

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 • Identificatiegegevens, contactgegevens en andere basisinformatie
 • Gebruikersaccount-gegevens en klant-bestelgegevens
 • Gegevens die worden gegenereerd in verband met het gebruik van onze website of applicatie
 • Informatie die wordt verstrekt door onze leveringspartner

Redenen voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Beschikbaarstelling van onze website en diensten
 • Voor klantcommunicatie en marketing
 • Voor kwaliteitsverbetering en trendanalyse
 • Behandeling van rechtsvorderingen en nakoming van juridische verplichtingen

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 • Betalingsdienstverlener
 • Leveringspartners
 • Onze Finse moedermaatschappij – Fiksu Ruoka Oy
 • Verstrekkers van sociale media platforms of advertentiepartners
 • Dienstverleners die optreden als onze verwerkers

Hoe lang bewaren wij gegevens?

 • Ordergegevens gedurende een maximum periode van 5 jaren of, ingeval u beschikt over een gebruikersaccount, tot nadat u uw gebruikersaccount hebt verwijderd, tenzij onze wettelijke verplichtingen vereisen dat wij de gegevens langer bewaren
 • Andere gegevens kunnen wij voor een kortere periode opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld uw toestemming voor een specifiek doel intrekt zullen wij uw gegevens voor dat doel niet langer verwerken

Uw rechten

 • Toegang tot uw persoonsgegevens
 • Update uw persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens
 • Verwijderen van uw persoonsgegevens
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens beperken
 • Uw persoonsgegevens overdragen

Meer informatie over ons privacybeleid

U kunt ons volledige privacybeleid hier nalezen.